Liderleri Başarılı Yapan Ne?

Bir CEO’yu etkili kılan nedir? Bu soru bir çok kaynakta kapsamlı olarak incelenmiştir. Biz yine de bir CEO’nun günlük rutinlerini bilmiyoruz ve onların davranışlarının yönettikleri şirketlerin başarı ve başarısızlıklarıyla nasıl ilişkili olduğu hakkında oldukça az bilgiye sahibiz.

Yeni araştırmamızda, bu soruları yanıtlamak için altı ülkedeki 1000’den fazla CEO’dan toplanan anket verilerini ve şirketlerinin finansal performans verilerini kullanıyoruz. Ve elimizdeki kanıtlar, el üstünde tutulan yönetici CEO’ların ortalama olarak yüksek seviyeli yöneticilerden daha az etkili olduklarını ortaya koyuyor.

Bizim veri kümemiz bir CEO’nun bir hafta içinde üstlendiği her faaliyetin yanı sıra, önceden planlanıp planlanmadığını ya da başka birinin dahil edilip edilmediğini de içermektedir. CEO’nun davranışındaki hangi farklılıkların en önemlisi olduğunu belirlemek için, yapay zekayı kullandık. Sonuç olarak, algoritmaya şu soruyu yönelttik sorduk: Eğer CEO davranışınlarını iki tür şeklinde bölerek açıklamak gerekirse, bu nasıl yapılabilir?

Algoritma tamamen agnostik olmasına rağmen, onun oluşturduğu sınıflandırma hemen hemen John Katter’ın yöneticiler ve liderler arasındaki ayrımına benzer. İlk davranış türü — yöneticiler — nispeten daha fazla tesis gezisi, tedarik zinciri yönetiminde çalışanlarla etkileşim ve müşteri ve tedarikçilerle toplantıları içermektedir. Diğer davranış türü — liderler — nispeten C-süit yöneticileri ile daha fazla etkileşim, kişisel ve sanal iletişim planlama, ve iç fonksiyonlar ve dış paydaşlarla geniş ölçekte toplantıları içermektedir. Verilerimiz, CEO’ları tam anlamıyla bir tür olarak sınıflandırmada ısrar etmiyor. Bunun yerine, her bir CEO’yu iki türün bir karışımı olarak sınıflandıran bir endeks kullanıyoruz.

CEO’lar Tüm Gün Ne Yapar?

Ortalama olarak, CEO’ların günlerinin dörtte biri, mail göndermek de dahil, yalnız başlarına geçer. Diğer %10 kişisel durumlarla harcanır ve %8’i seyahat ederek geçer. Geri kalanı (%56) çoğunlukla, çoğu vaktinden önce planlanan toplantıları içeren en az bir kişi ile geçirilir. CEO’nun diğerleriyle harcadığı zamanın neredeyse üçte biri birebir yapılan görüşme, üçte ikisi ise birden fazla kişiyle yapılan toplantılardır (Bu veri bir CEO’nun tüm iş gününü içerir, yalnızca ofiste olan bölümünü değil).

CEO’lar ile en çok bir araya gelen departmanlar, üretim (diğerleriyle harcanan zamanın% 35’i), pazarlama (% 22) ve finansdır (% 17). Dış paydaşlarla en çok yapılan toplantılar ise müşteri ve tedarikçilerle olandır.

Ancak CEO’lar, bunların her biri üzerinde önemli derecede farklılık göstermektedir ve modelimiz CEO davranışını yukarıda belirtilen iki gruba (liderler ve yöneticiler) böler ve her bir CEO’yu dereceli olarak puanlandırır.

Hangi CEO Türü Firmalar için En İyisidir?

Biz CEO türlerini ve şirketlerin finansal performasını analiz ettiğimizde, liderliğe yöneticilikten daha eğilimli olan CEO’ların daha üretken ve daha karlı firmaları işlettiklerini keşfettik. Ve şaşırdığımız şey şu oldu: CEO’lar arasında önceden görmezden gelinen bu davranışsal farklılıklar, bir firmanın sermaye girişlerinin (makine, teçhizat, yapı vb.) beşte biri kadar büyük etkiye, firma verimliliği ile de oldukça büyük bir ilişkiye sahiptir. Lider CEO’lar yalnızca en iyi şirketlerde mi çalışıyor? Biz yeni CEO’ların atandığı firmaların atamadan önceki ve sonraki verilerine baktık ve bir lider CEO atamasının, takip eden dönemde daha yüksek verimlilikle sonuçlandığını bulduk. Bu etki üç yıl sonra ortaya çıktı ve bu da CEO’ların gelişen şirketlerde işleyişi değiştirmek gibi zor işi yaptığını göstermektedir.

Vizyonu belirleyen, temel fonksiyonları bir araya getiren ve etkili iletişim kuran liderler, bu becerileri gerektiren durumlarda firma performansı üzerinde anlamlı bir etkiye sahiptirler. Ancak CEO’ların liderlik stili ile şirketin gerçekte neye ihtiyacı olduğu arasında doğru uyumu anlamak ve bulmak da tıpkı bunlar gibi önemlidir.

Kaynak: Harvard Business

Sevebilirsin...

3 Yanıt

  1. hgsdf dedi ki:

    Çeviri kimin acaba?

  2. inovaleyla dedi ki:

    merhaba çeviri bana ait .Adım Leyla Söylemez