Arial’i nasıl tanırım?

Arial’i nasıl tanırım?
Arial yazı tipi ile Helvetica yazı tipi birbirlerine o kadar benziyorlar ki, ayırt etmek neredeyse imkansız. Fakat küçük ayrıntılar bu yazı tiplerini ayırt edebilmenizi sağlıyor. Tipografiden iyi anlayan insanlar da ancak böyle ayrıntılarda fark edilebilirler değil mi?

Helvetica ve Arial’deki pek çok karakter, tamamen özdeş olmasalar bile, birbirlerine çok benzerler. Diğer karakterler biraz farklıdır, ve bunlar iki yazı tipini birbirinden ayırmaya yarayan anahtarlardır. İşte size en belirgin olanlarından bir kaç örnek (Arial’in atası olan Grotesque 215 karşılaştırma için eklendi):

aaa

Helvetica’daki “a”nın kuyruğu var; Arial’dekinin ise yok. Aynı zamanda, “a”nın kasesi, lokomotife ters “s” gibi kaynamış; Arial’deki “a”nın kasesi ise, lokomotifle, basit bir eğimle kesişir. (İlginç tarafı, Grotesque’daki “a”nın da Helvetica’daki gibi kuyruğu var. Helvetica’nın kalın (bold) hâlinde kuyruk yoktur; bu da, bazı kimseleri rahatsız eden bir tutarsızlıktır. Belki de, bu Monotype’ı da rahatsız etmiştir.) Arial’in “a”sı, bana hep, biraz kötü çizilmiş gibi gelir; belki de problem bende.

ttt

Arial’in “t”sının tepesi bir açıyla kesilmiştir; Helvetica’nın “t”si ise düz kesilmiştir. Burada kolay bir şekilde, Arial’in eni ile Helvetica’nın eninin eşit olduğunu görebilirsiniz. Bu, ilk bakışta, detayların farklı olduğu düşünülse bile, Arial’in Helcetica gibi görülmesinin sebeplerinden biridir.

Helvetica’da “S” ve “C” gibi harf çizgilerinin bitişi, tamamen düzdür; Arial ve Grotesque’de bunlar hafif bir açıyla kesilmiştir:

ccc

Helvetica’daki “G”de, gövdenin sağ altında bir mahmuz vardır ve en alttaki eğri, gövdeye kaynamıştır; Arial ve Grotesque’daki “G”nin mahmuzu yoktur ve alttaki eğri de, gövdeye bir açı ile bağlanmıştır:

ggg
rrr

Helvetica’daki “R”nin kuyruğu kaseden dışarı sarkar ve eğim direk aşağıya doğrudur, bitişi sağa doğru hafif bir eğimle yapılmıştır. Arial’de kuyruk, yatay bölmenin merkezine yakın yerden sağa doğru sarkar ve sona doğru, bir açı ile düzleşir (Yine eğimi var). Bu Helvetica “R” ve Grotesque “R”nin orta noktasıdır. Bu özellik bir “grotesque” tasarımı için çok nadir görülür, “humanist” sans serif’ler için ise daha tipik bir özelliktir. Buralarda belli ki kendini bir parça yabancı hisseder ve Arial’in en kullanışsız tasarım özelliklerinden biridir.

İsterseniz şimdi de, aynı kelimenin 3 yazı tipinde de yazılışını görelim:

Rates
Rates
Rates

Her iki yazı tipinde de, burada tanımlanan karakteristik özellikler bütün ağırlıklar (weight) için geçerlidir (Elbette ki; bold ağırlıklarda düşen Helvetica “a”nın kuyruğu hariç).

Mark Simonson’un “How to spot Arial?” isimli yazısından tercümedir.

İsmail Sarbay

Hekim. Opereyşın'ın kurucu ortağı ve isim babası. Görseli yazıya tercih etmesiyle tanınır. Hobilerine titizlikle sarılır.

Sevebilirsin...