Zırhı Parlayan Süvari

Zırhı Parlayan Süvari

Parıldayan zırhlarıyla ortalıkta dolaşan ne çok insan var değil mi?

Halbuki, “Bir süvarinin zırhı parlıyorsa, o süvari hiç savaş görmemiş demektir.”

Çalışma: “Betrayed” – JP Valderrama

İbrahim

Hekim. Yazar, beğenirse çevirir, kod yazarak eğlenir. 2002'den beri internette yazıyor.

Sevebilirsin...