Biraz Yürümek Bile Depresyonu Önleyebilir

Koltukta pineklemekte kariyer yapanlar, cesaretlenin: Yeni araştırmalar gösteriyor ki herhangi bir egzersizi sadece haftada bir saat yapmak uzun vadeli depresyon riskini azaltabiliyor.

Bulgular, yaklaşık 34.000 yetişkinin egzersiz alışkanlıkları ile birlikte depresyon ve anksiyete risklerini izleyen Norveçli bir araştırmanın yeni analizinden geliyor. 

Analistler, yoğunluk seviyesine bakılmaksızın, haftada sadece bir saatlik bir egzersiz yapan kişilerin, hiç egzersiz yapmayanlara kıyasla on yıl boyunca depresyon gelişimi için yüzde 44 daha düşük bir riskle karşı karşıya olduklarını tespit ettiler.

Araştırmanın yazarı Samuel Harvey, “Bu çalışmadan elde edilen en önemli bulgu, az miktarda düzenli egzersiz yapmanın, yetişkinleri gelecekte depresyondan koruduğunun görülmesidir” diyor.

Harvey “Bu, daha çok çalışmanın daha iyi olduğu bir durum değil; egzersizin zihinsel sağlığa faydalarının büyük çoğunluğu, bireyler düzenli egzersiz yapmamaktan haftada 1 veya 2 saat egzersiz yapmaya geçtiklerinde fark edildi.” şeklinde açıklıyor.

“Ayrıca, egzersizin zihinsel sağlığa yararları bedensel etkinliğin yoğunluğundan bağımsız olarak mevcuttu” diye ekliyor. “Daha düzenli egzersiz yapmanın fiziksel sağlığa daha fazla yararı olduğuna dair bir çok kanıt var, ama zihinsel sağlığa yararı 2 saatten sonra sabitleşiyor.”

Orijinal araştırma, 1984 ve 1986 yılları arasında başlatıldı. Bu zaman diliminde, (ortalama olarak neredeyse 45 yaşında olan) katılımcılar fiziksel sınavlara maruz bırakıldı ve yaşam tarzı ve medikal konulu anketler doldurdular. Zihin sağlığı değerlendimeleri de tamamlandı.

Norveçli anketörler, orijinal katılımcıların yaklaşık olarak üçte ikisine 1995 ile 1997 arasında bir takip anketi gerçekleştirdiler.

Bulgular gösterdi ki, 1997 yılı boyunca takip edilenlerin yaklaşık %9’u klinik seviyede kaygı bozukluğu geliştirirken,  %7’si depresyon geliştirdi.

Çalışmanın yazarları, eğer depresif hale gelen kişiler daha önce haftada bir saat az yoğunlukta bir etkinlikle rutin olarak uğraşsaydı, depresyon vakalarının yaklaşık olarak %12’sinin engellenebileceğini hesapladılar.

Psikolog Simon Rego, “Bunun nasıl işlediğini açıklayabilecek muhtemelen birçok mekanizma var. Ancak egzersiz anksiyete üzerinde aynı etkiye sahip değil, bu yüzden altta yatan mekanizmayı tam olarak ne olduğunu henüz bilmiyoruz.” diyor.

Kaynak: WebMD

Cansu Saçak

Sosyal Bilimci. Hikaye toplayacısı. Feminizme gönül vermiş hayvan hakları savunucusu.

Sevebilirsin...