Osmanlı’da İlkler

Osmanlı’da İlkler

Osmanlı tarihindeki bazı ilkleri listeleyen 15 maddelik bir yazı geçti elimize. Bu yazıda geçen yer ve kişi isimleriyle ilgili kısa bilgiler bularak yazıya ekledik ve bahsedilen yer isimlerinin koordinatlarını ve fotoğraflarını da ekleyerek yazıyı zenginleştirdik. F, fotoğrafları; K ise koordinatları simgeliyor.

* Osmanlı Devleti’nin ilk beylik başkenti Söğüt kasabasıdır F K. Daha sonra sırayla Yenişehir, Bursa, Edirne ve İstanbul oldu.

* İlk savaş, 1284 yılında Bizans tekfurlarıyla yapılan Ermeni Beli Savaşı‘dır. Savaş, 1284 senesinde Bursa’nın İnegöl kazasına 10 km uzaklıkta bulunan Hamzabey köyünde F K gerçekleşmiştir.

* Osman Bey’in aldığı ilk kale Kolca Hisar Kalesi‘dir (1285). Bu fetih sonrasında Osmanlı toprakları, İznik Gölü istikametinde kuzeye doğru genişlemeye başlamıştır.

* Osman Beyin ilk askerî antlaşması 1306 yılında Ulubat Tekfuru K ile yapılan antlaşmadır.

* İlk fethedilen ada, 1308 yılında alınan İmralı Adası K‘dır.

* İlk barış antlaşması, 1330 yılında Orhan Gazi ile Bizans imparatoru III. Andronikos (1338-1341 yılları arasında hüküm sürdü) arasında imzalanmıştır.

* Rumeli adı verilen Avrupa yakasında ilk ele geçirilen yer, Gelibolu’da Orhan Gazi’nin büyük oğlu Süleyman Paşa tarafından alınan Çimpe Limanı ve Çimpe Kalesi’dir. Çimpe Kalesi, Gelibolu İlçesi ile Bolayır arasında, Bolayır’a 1500 m. mesafededir.

* Sikke adı verilen ilk Osmanlı madenî parası Orhan Gazi adına 1327 yılında basılmıştır.

* İlk daimî ordu 1328 yılında Orhan Gazi’nin emriyle kuruldu. Bu orduya “Yaya” adı verildi.

* İstanbul’u kuşatan ilk padişah, Yıldırım Bayezid Han‘dır (1391).

* İstanbul’a defnedilen ilk padişah Fatih Sultan Mehmed Han‘dır.

* Ayasofya’da K ilk Cuma Namazı, fetihten 3 gün sonra Akşemseddin Hazretleri tarafından kıldırılmış olup, cemaat arasında Padişah da hazır bulunmuştur.

* İstanbul’a tayin edilen ilk vali, Karıştıran Süleyman Bey‘dir.

* İlk İstanbul Kadısı Sivrihisarlı Hızır Bey Çelebi‘dir.

* Devşirmelerden Sadrazamlık makamına yükselen ilk kişi, fetihten sonra tayin edilen Mahmud Paşa‘dır.

İsmail Sarbay

Hekim. Opereyşın'ın kurucu ortağı ve isim babası. Görseli yazıya tercih etmesiyle tanınır. Hobilerine titizlikle sarılır.

Sevebilirsin...