Türk Hekimleri

Hıristiyanlık alemi Ortaçağ karanlığını yaşarken, Avrupalılar Endülüs Müslümanlarının kurduğu üniversitelerde tıp eğitimi almaya gelirlerdi. Büyük tıp alimleri (profesörleri), yalnız İslam aleminde yetişmişti. Çiçek hastalığına karşı aşıyı bulanlar, Müslüman Türklerdi.

O zamanlar Avrupa’da insanlar hastalıktan kırılıyordu. Fransa Kralı XV. Louis 1774’te çiçek hastalığından öldü. Avrupa uzun zaman veba ve kolera salgınlarına uğradı.

Napolyon, Akka Kalesi’ni kuşattığı zaman, ordusunda veba hastalığı ortaya çıkmış ve hastalığa çaresiz kalınca, düşmanı olan Müslüman Türklerden yardım istemek zorunda kalmıştı. O zaman yazılan bir Fransız eseri şöyle demektedir:

“Türkler, ricamızı kabul ederek hekimlerini yolladılar. Bunlar tertemiz giyinmiş, nur yüzlü kimselerdi. Önce dua ettiler ve sonra ellerini bol su ve sabun ile uzun uzadıya yıkadılar. Hastalarda zuhur eden yaraları neşterle yardılar. İçindeki sıvıyı akıttılar ve yaraları tertemiz yıkadılar. Sonra hastaları ayr ayrı yerlere koydular ve sağlamların mümkün olduğu kadar onlara yaklaşmamasını tembih ettiler. Hastaların bulunduğu yerlerde öd ağacı yakarak ve tekrar dua ederek ve bizden hiçbir ücret veya hediye kabul etmeden yanımızdan ayrıldılar…”

İsmail Sarbay

Hekim. Opereyşın'ın kurucu ortağı ve isim babası. Görseli yazıya tercih etmesiyle tanınır. Hobilerine titizlikle sarılır.