Nezaket

Nezaket

“RAHAT DURUNUZ!” (Daha uzak bir noktadan fotoğrafı)
“Yarı” Otomatik Tartı – Söğütlüçeşme Tren İstasyonu, İstanbul

İbrahim

Hekim. Yazar, beğenirse çevirir, kod yazarak eğlenir. 2002'den beri internette yazıyor.

Sevebilirsin...