Uluslararası Toplum

Uluslararası arenada barış için çabalayanlar, şöyle bir izlenim vermiyor mu?

İbrahim

Hekim. Yazar, beğenirse çevirir, kod yazarak eğlenir. 2002'den beri internette yazıyor.

Sevebilirsin...