İletişim Paradoksu

  • Karşınızdaki sizi dinlemez.
  • Karşınızdaki sizi dinler; anlamaz, çekindiği için de soru sormaz.
  • Dinler, mesajı anlar, inanmaz.
  • Dinler, anlar, ancak yanlış uygular.
  • Dinler, anlar, doğru uygular, umduğunu bulamayıp vazgeçer.

(Ü. Kartoğlu, 1992)

İbrahim

Hekim. Yazar, beğenirse çevirir, kod yazarak eğlenir. 2002'den beri internette yazıyor.

Sevebilirsin...