Söyle ya neyiz?

Söyle ya neyiz?
Gurbet ellere düştü yolumuz,
Düştü de kaldık ya bir başımıza,
Ayrılık çöktü ya şu bağrımıza,
Garip değilsek söyle ya neyiz?

Her gelen vurunca ardı ardına,
Düşman çıktı ya dost sandığımız
Ümit yıktı ya söz aldığımız,
Biçare değilsek söyle ya neyiz?

El kapısında dikildik kaldık.
Bu değildir elbet son muradımız.
Beklemekle geçerken her anımız,
Hasret değilsek söyle ya neyiz?

Ümitleri meçhullere yükledik.
Böyle kışın sonu bahar olur mu?
Dağların ardına yol bulunur mu?
Yolcu değilsek söyle ya neyiz?

Geceden karanlık oldu ha gündüz.
Bizim de böylece geçer ömrümüz.
Mahsun kalbimizde ince sızımız.
Bitkin değilsek söyle ya neyiz?

(Ekim 2012)

İbrahim

Hekim. Yazar, beğenirse çevirir, kod yazarak eğlenir. 2002'den beri internette yazıyor.

Sevebilirsin...