Vahdettin Han

Altıncı Mehmet, Osmanlı padişahlarının en talihsizidir. Bu yüzden kendisine hain damgası vurulmuştur. Fakat hain değil, bütün Osmanlı padişahları gibi vatanperverdir. Veliahdken Almanya’ya gittiği zaman Batı Cephesinde ateş hattı siperlerini geçmiş,