5 okka soğan

Ahmet Mithat, bir gün uşağına: – Boş hokkayı (mürekkep kabını) al da gel, demiş. Uşak gidip beş okka soğan almış. Ahmet Mithat: