Osmanlı Yayı

Sipahiler, Osmanlı tımarlı askerleriydiler. Ordunun en büyük gücünü oluşturuyorlardı. Ok atmada da, kılıç kullanmada da mahirdiler. Savaşlarda genelde ordunun sağ ve sol kanatlarında bulunuyor, düşmanın iflahını kesiyorlardı.

Osmanlı atlı kuvvetlerinden sipahilerin kullandıkları yayları anlatan bir belgesel yayınlanmış ZDF‘de. 3 dakikalık belgeseli şuradan seyredebiliriz.

İbrahim

Hekim. Yazar, beğenirse çevirir, kod yazarak eğlenir. 2002'den beri internette yazıyor.