Vardır

Sanma her tebessüm neşedendir
İçleri ağlarken gülenler vardır
Sanma ki dertler hep sana gelir
Dertlerini derman sayanlar vardır
Bakma üstlerdeki kıyafetlere
Altlarında saklı yaralar vardır
Bakma cilt ve yüz güzelliğine
Yüreklere kazılı hasarlar vardır

Verme sözlere bakarak karar
Bakışlarda gizli manalar vardır
Alma güçsüz sanıp mazlum ahını
Bir ah ile yıkılmış ne şahlar vardır
Ümit kesme, yeise düşme, yıkılma
Karanlıklar sonunda bir ışık vardır
Yalnız kalsan bile sakın sıkılma
Bir “Sen” etmeyen yüz binler vardır

İbrahim

Hekim. Yazar, beğenirse çevirir, kod yazarak eğlenir. 2002'den beri internette yazıyor.

Sevebilirsin...