Karga gibi dost olabilmek

Karga gibi dost olabilmek

Geçtiğimiz günlerde, Discovery’de bir haber gördüm. Haber, kargaların kendilerine saldıranları unutmadıklarına yönelik klasik bilgilerimizi doğruluyordu.

Yapılan bir çalışma, kargaların kendilerine tehdit olarak gördükleri insanların yüzlerini hiç unutmadıklarını ispatlamış. Buna göre, küçük bir yavruyken belirledikleri yüzleri, çok uzun süreler sonra görseler de tanıyabiliyor ve saldırabiliyorlar.

Ancak hepsi bununla sınırlı değil. Bir kargaya “Kışt” demişseniz, bir daha gördüğünüz her karga grubunda yolunuzu değiştirseniz iyi edersiniz. Çünkü aynı çalışmaya göre, kargalar, tehdit olarak algıladıkları bir yüzü hatırlamakla kalmıyor, gruplarındaki kargaları da o tehdite (Bu siz oluyorsunuz) karşı yönlendirebiliyorlar.

Daha da enteresanı, grubun diğer üyeleri, arkadaşları tarafından size karşı uyarıldıktan sonra; sanki siz kendilerine saldırmışsınız gibi, sizi bir tehdit olarak beyinlerine kaydediyorlar.

… ve bu kayıt da ömürleri boyunca silinmiyor!

Bir başka deyişle, ömrünüz boyunca “kışt” bile demediğiniz yüzlerce karga için, siz bugün bir tehditsiniz.

Bir düşmansınız.

Çünkü, geçmiş günlerden birinde, onların dostlarından birinin canını sıktınız.

Onların canını sıkmamış olmanızın bir önemi yok.

Beyinlerinde, dostlarına karşı yapılan her hareket, kendilerineymiş gibi kaydediliyor çünkü.

Bir daha, birisi hakkında “Dostum” diyecekken, bence bir kere daha düşünün.

“Karga” gibi bir arkadaşsa, “Dostum” kelimesini hak ediyor demektir.

Değilse, boş verin gitsin.

O zaten hiç bir zaman dostunuz olmadı.

İbrahim

Hekim. Yazar, beğenirse çevirir, kod yazarak eğlenir. 2002'den beri internette yazıyor.

Sevebilirsin...