Kûşe-i Arı Dil

Doğabilim, toplumbilim,
Eskidi halıyla kilim.

Olasılık, bellek, tasa,
Özgündür daim TeDeKa


Veleri attık yazından
Kırk hava çıkar sazımdan

Soyut, boyut, betim, tasar
Oldu anlakımda hasar

Kapsamlı bir sözcük buldum
Çıktım üstüne oturdum

Sorunlar yığıldı burda
Yem oldular kuşa kurda

Gereksinim, iletişim,
Sözcükler
bulmaktır işim

Görkemli bir önerim var
Ama elvermez koşullar

İşgörü deriz hizmete
Borazanımız Te-Re-Te

Kazandık utku, başarı
Sözüm meclisten dışarı.

İbrahim

Hekim. Yazar, beğenirse çevirir, kod yazarak eğlenir. 2002'den beri internette yazıyor.

Sevebilirsin...