Güvenli gıdanın 10 altın kuralı

Güvenli gıdanın 10 altın kuralı

Dünya Sağlık Örgütü EK (WHO), güvenli gıda için şu 10 altın kuralı sıralamış:

1. İşlenmiş gıdaları seçin. Pastörize etme, pişirme, kızartma gibi işlemlerden geçmiş gıdalarla beslenme, işlenmemişlerle beslenmeye göre daha sağlıklıdır.

2. Gıdaları iyi pişirin.

3. Pişmiş gıdaları hemen tüketin.

4. Pişmiş gıdaları, hemen tüketemeyecekseniz, dikkatlice saklayın. Bozulmaktan koruyun.

5. Pişmiş besinleri tekrar ısıtırken iyice pişirin. Genel eğilim, pişirildikten sonra soğuyan yiyecekleri, sonraki öğünlerde biraz ısıtarak servise sunmaktır. Fakat bu işlem, bekleme süresinde yiyeceklerde sayısı artmış olabilecek mikroorganizmaların öldürülememesine yol açar. Pişmiş besinleri ısıtırken de iyice pişirerek bu problemi ortadan kaldırabilirsiniz.

6. Çiğ ve pişmiş gıdaların temasını önleyin. Çiğ gıdalarda bulunabilecek mikroorganizmaların pişmiş gıdalardan uzak tutulması sağlanamazsa, pişmiş gıdalara da mikroorganizmalar yayılabilir.

7. Ellerinizi tekrar tekrar yıkayın. El yıkama en iyi hijyen yöntemidir. Üstelik el yıkarken özel maddeler, değişik sıvı sabunlar kullanmanız da gerekmiyor. Basit bir sabunla el yıkama işlemi (en az 16 sn olmak koşuluyla) ellerinizde bulunabilecek hemen tüm mikropları öldürebilir.

8. Mutfak yüzeylerini titizce temizleyin.

9. Gıdaları sinek, kemirici vb. hayvanlardan koruyun. Sineklerin yoğun bulunduğu bölgelerde, camlara sineklik takabilirsiniz. Zararlı canlılardan gıdaları korumak amacıyla böcek zehirlemesi yaparken, hava yoluyla yayılmayacak ve besinlere bulaşamayacak böcek zehirleri (pestisid) kullanmalısınız.

10. Temiz su kullanın. Besinleri yıkadığınız su temiz değilse, yıkamanızın yararı sınırlı olacaktır. Geçtiğimiz günlerde kanalizasyonun şehir şebekesine karışması sebebiyle binlerce kişinin hastanelik olması durumunu burada hatırlatmakta fayda var.

EK BİLGİ
World Health Organization: Kısa adıyla WHO veya Türkçe adıyla Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Birleşmiş Milletler çatısı altında bulunan, uluslararası halk sağlığı koordinasyon mercisidir. İlk defa Dünya Sağlık Günü olarak kutlanan 7 Nisan 1948’de kurulan örgütün merkezi, Cenova-İsviçre’dedir. Örgüte üye 193 ülke vardır ve bunların çoğunluğunu Birleşmiş Milletler üyesi devletler oluşturmaktadır. Birleşmiş Milletler üyelerinden yalnızca Liechtenstein örgüte üye değildir. WHO; malarya, AIDS, SARS gibi hastalıkların uluslararası izlemi görevini yürütmesinin yanında, çeşitli araştırmalarda da bulunmaktadır. Bu araştırmaları sonucunda bazı önemli aşılar bulunmasına ön ayak olmakla birlikte, bazı araştırma sonuçlarıyla tartışma konusu olmuştur.

İbrahim

Hekim. Yazar, beğenirse çevirir, kod yazarak eğlenir. 2002'den beri internette yazıyor.

Sevebilirsin...

1 Yanıt

  1. 5 Haziran 2008

    […] Sağlık Örgütü EK (WHO), güvenli gıda için şu 10 altın kuralı […]