Sultanın İnceliği

Okkası 30 paraya satılan ekmeğe 10 para zam yapmak isteyen ekmekçileri, Sultan 2. Abdülhamid Han huzuruna çağırır. Onlara:
“Siz ekmeği 30 paradan satmaya devam edin. Sattığınız her ekmek için 10 parayı ben veririm. Çünkü bu memlekette ekmek fiyatına zam yapılırsa, bunu bütün günlük ihtiyaçların pahalılaşması gibi bir hareket kovalar ki, halkımız bundan büyük ıstırap çeker.” diyerek halkını gerçek anlamda düşünen bir devlet adamı olduğunu göstermiştir.

İsmail Sarbay

Hekim. Opereyşın'ın kurucu ortağı ve isim babası. Görseli yazıya tercih etmesiyle tanınır. Hobilerine titizlikle sarılır.