İnsan Ömrünü Kuşaklara Bölmenin Geleceği Yok

Japon asıllı Amerikan iş danışmanı Guy Kawasaki, Remarkable People (Olağanüstü İnsanlar) podcast serisinde alanında önemli başarılar edinmiş isimlerle röportajlar gerçekleştiriyor. Cambridge Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı ve ünlü bir danışman olan Mauro Guillén ile gerçekleştirdiği röportajda; iş dünyası, eğitim sistemi ve insan ömrünü “okul öncesi, okul, iş hayatı ve emeklilik” şeklinde bölümlere ayıran yaklaşımın çağının geçtiğini savunan zihin açıcı bölümler yer alıyor. Sizler için röportajdan bazı bölümleri bu yazıda bir bütünlük içinde Türkçeye çevirdik. Tamamına, orijinal sayfasından ulaşabilirsiniz.


Boomers, Gen X, Millennials ve Gen Z gibi toplumu kuşaklara ayıran eski sınıflandırmaları bir kenara bırakmak; kolektif potansiyelimizin kilidini açmanın anahtarı olacak.

Bugün BMW’da 5 nesil insan çalışıyor. Genel olarak bildiğimiz, farklı geçmişlere sahip insanlardan oluşan ve etnik açıdan, eğitim veya öğretim açısından veya yaş açısından çeşitliliğe sahip olan çalışma ekiplerinin daha yüksek üretkenliğe sahip olma eğiliminde olduğudur. Farklı yaşlarda farklı türde beceriler geliştiriyoruz ve böylece farklı yaştaki veya farklı nesillere ait insanlar farklı türde becerileri masaya koyabiliyorlar. Deneyim olabilir, teknik uzmanlık olabilir, bilgisayarlar hakkındaki en son bilgiler olabilir, her ne ise. Farklı kuşaklardan insanların bir arada çalışmasının çeşitli zorlukları olabilir. Ancak doğru şartlar sağlandığında avantajları kesinlikle daha yüksektir.

Geleneksel Eğitim ve Emeklilik Modeli

Bir zamanlar, yaklaşık 140 yıl önce, bazı dahiler evrensel eğitim fikriyle ortaya çıktı. Bu fikirde herkesin okula gitmesi gerekiyordu. Ve aşağı yukarı aynı zamanlarda, herkesin şu kadar yıl çalıştıktan sonra emekli maaşı alması gerektiği, herkesin emekli maaşı alma hakkına sahip olması fikri de gelişti.

Bu iki yenilik dünyada norm haline geldi ve bir ülkeden diğerine yavaşça yayıldı. Ancak 1960’lara gelindiğinde elbette dünyadaki her gelişmiş ülke ve tüm gelişmekte olan pazarlarda artık aynı zamanda evrensel eğitim ve emeklilik kavramı da vardı.

Eğitime başlamanın ve emekliliğin belirli yaşlarda olmasına bir kere karar verildiğinde; henüz okula başlamadan önce hayatınızı ikiye bölersiniz: Bu dönem oyun oynarsınız, çok küçük olursunuz, bu dönem bir öğrenci olursunuz. Sonra üçüncü aşama gelir, çalışırsınız. Ve sonunda emekli maaşına hak kazanırsınız.

Bu sadece bir hak da değil: Aslında kanunen birçok ülkede emekli olmaya mecbursunuz. ABD’de değil ama dünyanın birçok ülkesinde emekli olmak zorundasınız ve bu yaşamın dördüncü aşamasıdır. Hayatı bu şekilde yaşıyoruz ve bu çok fazla bölümlere ayrılmış, çok disiplinli, çok katı ve sapmalara izin vermiyor.
Yanlış yola saparsanız veya hayatta şanssızsanız ve bir sonraki aşamaya doğru zamanda geçemezseniz, o zaman kalıcı olarak dezavantajlı durumda kalacaksınız. Bence buradaki sorun da bu, ama aynı zamanda teknolojik değişimin olduğu ve pek çok şeyin değişmekte olduğu bu çağda, bu çok katı. İnsanların yapmak istedikleri şeyleri yapmalarını sağlayacak kadar esnek değil. Hayatın dört istasyonunun işi budur.

Önce evrensel eğitimden bahsedelim. Evrensel eğitim, insanların öğrenmesine yardımcı olmak için ortaya atıldı. Ama aynı zamanda esas olarak üretim için disipline edilecek yeterli sayıda sanayi işçisi yetiştirmek de bir hedefti. Unutmayın, okul sadece öğrenmeyle ilgili değildi, aynı zamanda disiplinle de ilgiliydi. Ve öğretmenler her konuda çok katıydılar. Ama belli bir yaşta, özellikle zorunlu bir yaşta “şu olmalı, bu olmalı” mantığı da bozuldu, çünkü artık çok daha uzun yaşıyoruz. Sadece bu da değil, yüz yıl öncesine göre sağlıklı geçirilen yaşam süremiz de çok daha uzun.

Yaşam süresi, ne kadar hayatta kalmamızın beklendiğidir ve bu giderek artıyor. Sağlıklı yaşam süresi ise; sahip olduğumuz yaşam beklentisinin kaç yılının sağlıklı, zihinsel ve fiziksel sağlıkta olmasının beklendiğidir. Tipik olarak, elbette, yaşam süresi sağlık süresinden yaklaşık olarak daha uzundur, ortalama olarak belki sekiz yıl diyebilirim. Normalde ortalama bir Amerikalı, örneğin hayatının son sekiz yılını hastalıklarla geçiriyor.

Bugünlerde, diyelim ki altmış dört ya da altmış beş yaşında emekli maaşı almaya hak kazanan, fiziksel ve zihinsel olarak hâlâ çok iyi durumda olan biri çalışmaya devam edebilir. Aslında pek çok insan çalışmaya devam etmeyi tercih ediyor.

Peki neden?

İnsanlar emekli olduklarında iş yerindeki sosyal ağlardan kopuyorlar, izole oluyorlar. Gönüllü işlerde görev almak ya da aile ve arkadaşlarıyla vakit geçirmek gibi harika şeyler yerine, daha fazla TV izlemeye ya da ekranlarla, telefonlarıyla vs. daha fazla vakit geçirmeye başlıyorlar.

Çok Nesilli Çalışma Takımları

Çok neslin bir arada çalıştığı yeni nesil takımlarda; belirli bir yaştaki bir kişinin daha genç birine rapor vermesi pekala mümkündür. Araştırmalardan bildiğimiz şey insanların bunu oldukça kabul ettiğidir. Elbette çok iyi bildiğiniz Silikon Vadisi’nde gençlerin patron, yaşlı çalışanların ise ast olması alışılmadık bir durum değil.
Ancak GM gibi geleneksel şirketlerde veya eski büyük eski Amerikan şirketlerinden herhangi birinde, genç bir kişinin patron olması son derece alışılmadık bir durumdu. Gençler ve iş hayatında daha fazla deneyime sahip insanlar farklı şeyleri masaya getiriyor. Teknik uzmanlık getirebilirler ya da deneyim vb. getirebilirler. Dolayısıyla bu çeşitlilikte, daha yüksek üretkenliğin köklerinin yattığı yer burasıdır.

Eğitim eskiden hediye gibi bir şeydi, gençken deneyimleyeceğimiz ve kırk yıl kadar çalışabilmemiz için ihtiyacımız olan her şeyi okulda veya üniversitede öğrenmemiz gerekiyordu, sonra da çalışıp emekli oluyorduk. Ancak teknolojik değişim bu modeli gelecek için mantıksız hale getirdi çünkü artık yerini makineler veya yapay zeka alan tüm bu işçilerin yeniden eğitilmeleri gerektiğini görüyoruz. Dolayısıyla artık öğrenmenin yaşamın her aşamasında gerçekleşen bir şey olması gerekiyor.

Şimdi, ilginç bir şekilde teknoloji de kurtarmaya geliyor. Yani soruna neden oluyor, ama aynı zamanda çözüm de getiriyor. Çünkü çevrimiçi öğrenme ile herşey kolaylaşıyor. Bunu yaparken elbette diğer kuşaklardan insanlardan da ders alıyor olabilirler. Bahsettiğim çok kuşaklı öğrenme budur. Bu zaten oluyor. Son kitabımda şu anda Amerikan nüfusunun yüzde 30’dan fazlasının bir tür çevrimiçi öğrenimle meşgul olduğundan bahsetmiştim. Tipik olarak bu, birbirinden farklı yaşlardaki insanların bir arada eğitilmesiyle gerçekleşiyor. Yani bu zaten devam ediyor ve artmaya devam edecek.

Şu anda 500’den fazla çalışanı olan şirketlerin çoğu, çalışanlarına ömür boyu öğrenmeyi ücretsiz sunuyor çünkü çalışanlarının öğrenmeye devam etmesinin ne kadar önemli olduğunu fark ettiler. Yeni teknolojilerin, özellikle de çevrimiçi eğitim girişimlerini başlatan yeni girişimcilerin bu süreci büyük ölçüde kolaylaştırdığını düşünüyorum.

Yapay zeka çağında eğitim tamamen ortadan kalkacak mı? Şunu hem çocuklarımdan hem de öğrencilerimden çok sık duyuyorum: “Neler olduğunu anlamayacak kadar yaşlısın.” Yapay zeka kesinlikle pek çok şeyi değiştirecek, ancak yapay zeka ile nasıl etkileşime gireceğimizi öğrenmemiz gerekecek. Yapay zekanın işini tek başına yapacağını düşünmüyorum. İnsana ihtiyaç daima olacak. En azından bu ilk aşamalarda gördüğümüz şey, sizin ve benim gibi işçiler yapay zeka araçlarını kullanıyor ve makineye “Bunu doğru yaptın mı?” diyoruz. Biz bunu talep ediyoruz. Aslında onu istediğimiz yere götürmeye çalışıyoruz. Harika bir araç. Kullanmayacağımızı söylemiyorum. Ama bunu nasıl yapacağımızı öğrenmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yapay zeka ile nasıl etkileşim kuracağımızı öğrenmek için daha önce bahsettiğim becerilere sahip olmamız gerektiğini düşünüyorum. Yapay zekanın neyle ilgili olduğunu anlamamız gerekecek. Çözmeye çalıştığımız sorunun teknik yönlerini anlamamız gerekecek ve aynı zamanda size daha önce bahsettiğim sosyal becerilere de sahip olmamız gerekecek.

Pazarlamada Yeni Çağ

Pazarlamada her zaman çok güçlü bir yaş ayrımcılığı önyargısı olmuştur. Tüketici pazarındaki en büyük segment yirmili, otuzlu ve kırklı yaşlarındaki insanlardı çünkü bebek patlaması yaşadık ve bu nedenle gençler sayısal olarak yaşlılardan daha önemliydi. Tüm pazarlamacılar, reklamcılar, halkla ilişkiler çalışanları, her zaman genç yaş gruplarının ihtiyaçlarına ve isteklerine hitap ediyorlardı.

Ancak kabaca bundan yaklaşık on yıl sonra başlayarak, önce Japonya ve ardından Çin, ardından Avrupa, ardından ABD ve ardından Latin Amerika ile tüketici pazarındaki en büyük segmentin altmış yaşın üzerindeki insanlar olduğunu göreceğiz.

Yani, yaş piramidinin tepesinde daha fazla insan, en altta ise daha az insan var ve pazarlamacıların mesajlarını yeniden ayarlamaktan başka seçeneği kalmayacak çünkü aksi takdirde pazardaki en büyük segmenti kaçıracaklar. Bu kadar basit. En büyük değişiklik bu olacak.

Buna ek olarak gerçekten ilginç olduğunu düşündüğüm bir şeyi de ekleyeyim ki, sosyal medyanın bu kadar önemli olduğu çağda influencer’ların da dönüştüğünü görüyoruz. Yaklaşık beş yıl öncesine kadar, influencerlar ile etkiledikleri kitle aynı yaş grubundaydı. Ancak artık nesiller arası etkileşimin daha fazla olduğunu, tüketicilerin farklı yaş grubundan veya nesilden olan kişilerden etkilendiğini görmeye başlıyoruz.

Bunun gerçekten ilginç olduğunu düşünüyorum çünkü bir noktada tüm bu pazarlama ve yeni ürünlerin tanıtılması ve bunların farklı grupların ihtiyaçlarına göre uyarlanmasıyla ilgili tüm süreçler açısından çok daha fazla dönüşüm göreceğiz.

Yeni Bir Çağda Gençlik ve Emeklilik

Emekliliğin, kısmen teknoloji sayesinde birçok olanağın bizim için mevcut olacağı, hayatta çok daha esnek bir aşama olacağını düşünüyorum. Emekli olan çoğu insan kendilerine para kazandıracak bir şeyler yapmak ister ancak ofise geri dönmek istemezler. Gidip gelmek istemiyorlar. Haftanın bu kadar günü ya da bu kadar saat çalışmak istemiyorlar. Daha esnek bir şey istiyorlar. Ve elbette, geçici işler veya serbest çalışma kategorileri kullanışlı oluyor.

Ancak bence bunu bir adım daha ileri götürmemiz gerekiyor; yani şirketler aynı zamanda belirli bir yaşın üzerindeki insanları birkaç saat çalıştırabileceklerini de görmeli çünkü çalışmak istedikleri tek şey bu ve bu da onlarla etkileşim kuracak ve onları hizmet sağlayıcı olarak tutacak. Yerleştirilebilecek ve belirli bir yaşın üzerindeki insanlara sunulabilecek pek çok başka şey, sistem veya olasılık var. Bunun herkese faydası olacak. Bağlantıda kalmalarına yardımcı olacak. Bu onların yaşlılık dönemindeki korkunç yalnızlık durumuna düşmemelerine yardımcı olacak. Genel olarak ekonomiyi ileriye taşıyacağını düşünüyorum. Bunun pek çok olumlu etkisi olacağını düşünüyorum. Daha da önemlisi, öğrenmeyi her yaştan insana da açık hale getiriyorsunuz çünkü görüyorsunuz, belki birileri şu anda işyerinde yaptıkları şeyden hoşlanmadığı için emekli olmayı çok istiyor olabilir, ancak eğer yeni bir meslek öğrenme olasılıkları olsaydı ya da ikinci bir kariyere sahip olmalarını sağlayacak yeni bir beceri öğrenebilecek olsalardı, belki çok mutlu olurlar ve bu fırsatı değerlendirirlerdi.

Gençlere tavsiyem, derin bir nefes alıp bundan sonra ne yapmak istediklerini düşünmeleri… Gelecek için bir planları olmalı, ancak bu plan olabildiğince esnek olmalı ve işlerin değişeceğini hesaba katmalısınız. Ve bu nedenle yapmanız gereken en önemli şey, nasıl esnek olunacağını, değişime nasıl uyum sağlanacağını öğrenmek. Hayatınızın geri kalanı boyunca sürdüreceğiniz kariyerinizi seçme konusunda strese girmeyin çünkü önünüzde muhtemelen seksen ya da doksan yıllık bir hayat var.

Ebeveynlere tavsiyem ise, oğullarının veya kızlarının karşı karşıya olduğu dünyanın, kendi karşı karşıya olduklarından tamamen farklı olduğunu anlamaları. Özellikle değişimin hızı değişti. Bugünlerde her şey çok hızlı değişiyor ve bu nedenle, küçükken karar alırken kullandıkları temel kurallar belki de artık geçerli değil; çocuklarının bu yeni dünyayla başa çıkmak için kendi stratejilerini geliştirmelerine izin vermeleri gerekiyor. Her şey çok hızlı değişiyor.

Mühendis olmanın bundan yirmi yıl sonra, özellikle de yapay zeka söz konusu olduğunda aynı anlama geleceğini varsayamazsınız. Belki bundan yirmi yıl sonra mühendisin işi tamamen farklı olacaktır. Size şunu söyleyebilirim ki, yapay zekayı tıbbın içine dahil ettiğimizde, bundan yirmi yıl sonra bir doktorun işi tamamen farklı olacak. Çok daha esnek olmamız gerekecek. Gençken sadece altı yıl okula giderek doktor olabileceğinizi ve sonsuza kadar bu şekilde tıp mesleğini icra edebileceğinizi varsayamayız. İşlerin gidişatı bu şekilde olmayacak.

İbrahim

Hekim. Yazar, beğenirse çevirir, kod yazarak eğlenir. 2002'den beri internette yazıyor.

Sevebilirsin...