Bir Psikopat Nasıl Yetiştirilir?

Bir araştırmaya göre, iki “uç” ebevenylik tarzı, çocukların ilerde sabıkalı bir psikopat olma ihtimali ile ilişkili!

Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin araştırmasında; yüksek güvenlikli bir cezaevinde bulunan suçlular ile tek tek görüşüldü. Sonuçlar şaşırtıcıydı: Suçluların geçmişlerinde ya otoriter ebeveynler tarafından sıkı sıkıya kontrol altında tutlmaya maruziyet vardı ya da tamamen ihmal edilmişlerdi.

Psikopat bir birey, kronik bir ruhsal bozukluktan dolayı anormal veya şiddet eğilimli sosyal davranışlar sergileyen kişidir.

Bu tür bir ruhsal bozukluğa sahip kişiler, empati kurma eksikliği ile bilinirler ve hiçbir suçluluk duymadan insanları manipüle etme eğilimindedirler.

Şaşırtıcı araştırmada tüm suçlu psikopat bireylerin çocukluk dönemlerinde fiziksel ve/veya psikolojik olarak kötü, sert muameleye maruz kaldıkları görüldü.

Araştırma yazarı Dr. Aina Gullhaugen’in konuyla ilgili açıklamalarına göre; “İstisnasız olarak bütün bu insanlar kendi bakım sağlayıcıları tarafından zarar gördüler.”

“Ve bir çok görüşmemizde ortaya çıkan şey şu ki, sonraki dönemlerde ortaya çıkan acımasız davranışlara eğilim, küçüklüklerinde gördükleri zararların uygunsuz veya kötü bir dışa vurumu.”

Dr. Aina, sabıkalı psikopatların ebeveynlerinin sahip olduğu karakteristik özellikleri şöyle açıklıyor:

“Ebeveyn ilgisini, hiç ilgi göstermeyenlerden, aşırı sıkı tutanlara kadar değişen bir ölçekte düşünürseniz; bir çok anne babanın ortalamada yer aldığı görülür. Tabi aynı şey ebeveynlerin kontrolcülük düzeyleri için de geçerlidir.”

“Tamamen ilgisiz olmak”tan “aşırı kontrolcü” olmaya kadar değişen bir ölçekte, ebeveynlerin çoğu, sonuç olarak ortalamada yer alır. Fakat bu psikopat bireyler için farklıdır.

Çalışmaya katılan psikopatların yarıdan fazlası, bu ölçeklerin iki ucundan birinde yer alan bir ebeveynlik türüne maruz kaldıklarını bildirdi.

Onlar ya hiç kimsenin umursayıp ilgilenmediği bir ortamda, hemen herşeye boyun eğmeye ve kontrol altında olmaya zorlanmış ya da tamamen ihmal edilmişlerdi.

Elbette saçma sapan yetiştirilme tarzlarıyla büyüyen bir sürü çocuk var ve bu çocukların hepsi suçlu birer psikopat olmuyorlar. Hal böyle olunca herşey icin aileleri suçlamak yanlış.

Gullhaugen, “Tabi ki tüm umursamaz davranışlar kötü yetiştirilme tarzları ile açıklanmıyor, ama aynı zamanda herşeyi de kalıtım yoluyla almıyoruz. Çalışmamın ana fikri bu.” diye özetliyor.

Kaynak: New York Post

Sevebilirsin...