Antilopları nasıl avlarlar?

Bazen biz de, başkalarına haklı olduğumuzu ispatlamaya çalışırken kendimize zarar vermiyor muyuz?

İbrahim

Hekim. Yazar, beğenirse çevirir, kod yazarak eğlenir. 2002'den beri internette yazıyor.

Sevebilirsin...