Bir iş var bu sayılarda!

Arkadaşınıza üç basamaklı bir sayı yazmasını söyleyin.(Diyelim ki 327 yazdı.) Bu sayıya bakmadan sayının iki kez yanyana yazılmasından oluşan 6 basamaklı sayıyı yazmasını isteyin.(Yazacağı sayı 327327 olacaktır.) Bu son sayıyı 7‘ye böldürün. Kalansız bir bölme olacağını söyleyin. Arkadaşınız sizin haklı olduğunuzu görecektir.(Gerçekten de 327327, 7‘ye bölünürse 46761 çıkacaktır.) Bu kez çıkan sayıyı 11‘e bölmesini isteyin yine kalansız olacağını söyleyin. Yine haklı çıkacaksınız.(46761, 11‘e bölürse 4251 çıkar.) Şimdi de çıkan sayının 13‘e kalansız bölüneceğini söyleyin. Bölmesini isteyin. Bu kez de haklı çıkmanız arkadaşınızı şaşırtacaktır.(4251, 13‘e bölünürse 327 çıkar.) Arkadaşınızın bulduğu bu son sayının, yazdığı ilk sayı olduğunu söyleyin. Sebebini bilmiyorsa bu rastlantılar aklını iyice karıştıracaktır. Peki siz sebebini biliyor musunuz?

Bu olay her üç rakamlı sayı için geçerlidir.

İbrahim

Hekim. Yazar, beğenirse çevirir, kod yazarak eğlenir. 2002'den beri internette yazıyor.

Sevebilirsin...