Neyi Yanlış Biliyoruz?

Web’in doğuşu, sıklıkla yazılı basının keşfiyle karşılaştırılır. Fakat web, Gutenberg’den sonraki neredeyse tüm yayınlarda olan bir özelliği yıkmıştır: Göze hoş gelen harfler basma kabiliyeti. Basılı yayın, bize daktilodan daha temiz ve kolay okunur harfler verdi. Çünkü...