Akıllı Telefonlar Başarıyı Düşürüyor

Akıllı Telefonlar Başarıyı Düşürüyor

Akıllı telefonların dikkat dağıtıcı özellikleri olduğunu herhalde hepimiz biliyoruz. Toplantı salonlarında, ikili görüşmelerde, beraber yapılan yolculuklarda; iletişimi koparmanın en kolay yolu, akıllı telefona odaklanmak. Neredeyse bilinçdışı bir yönelimle her dakika bildirimlerimizi kontrol etmekten kendimizi alamıyoruz.

2012’de İngiliz çocuklarının %90.3’ünün cep telefonu olduğu açıklandı. Bu oran, ABD’de %73’tü. Türkiye’de ise gençlerin %81’inin cep telefonu sahibi olduklarını biliyoruz. Neredeyse 90’lardan beri, okullar cep telefonlarını sınıflardan uzak tutabilmek için çabalıyorlar ve bu çabalarında her geçen gün biraz daha başarısız oluyorlar. Peki bu “dikkat dağıtıcı teknolojik zımbırtılar” çocukların okul başarısı üzerinde etkili mi?

Ekonomi doçentleri Richard Murphy ve Louis-Philippe Beland, bu sorunun cevabını aramışlar. Birmingham, London, Leicester ve Manchester’daki 91 İngiliz okulunda 2001-2013 yılları arası dönemde cep telefonu kullanımının sınav başarısı üzerine etkilerini değerlendirmişler.

Basın açıklamasına göre: “Okulda cep telefonlarının kullanımını yasaklamak, haftada bir saat fazla ders görmek kadar etkili. Bir başka deyişle bir okul yılını beş gün uzatmış oluyor.”

Araştırmaya göre, derslerinde başarısız olan çocuklar bu yasaktan daha çok fayda görüyorlar. Notlarının Standart Sapmaya (SS) göre yüzde 14.23 artmış olması da bu faydanın bir sonucu. Sınıf ortalaması ise SS’nin %6.41’i oranında artış göstermiş. Ama okulların en başarılı öğrencilerinde yasağın etkisi az olmuş.

Murphy’e göre, “Başarısız öğrencilerin yaşadıkları öğrenim eşitsizliği, cep telefonları sebebiyle dikkatlerinin dağılmasıyla daha belirgin hale geliyor. Başarılı öğrencilerin ise daha iyi konsante olabildikleri görülüyor”.

Araştırmacılara göre sınıflarda cep telefonu kullanımını yasaklamak, öğrenim eşitsizliklerini azaltmada en uygun maliyetli yöntem olabilir.

Bu sonuçlara rağmen, doğru kullanıldığında akıllı telefonların etkili öğrenim araçlarına dönüşebildiğini de ekliyorlar.

Kaynak: EurekAlert!

İbrahim

Hekim. Yazar, beğenirse çevirir, kod yazarak eğlenir. 2002'den beri internette yazıyor.

Sevebilirsin...

1 Yanıt

  1. süleyman dedi ki:

    Güzel bir araştırma, her şeyimiz akıllanıyor ama biz insan oğulları aklımızı rafa mı kaldırıyoruz ,geriye gidiş mi yaşıyoruz ?