Kondüktör Sanmış!

Kompartmanda tek başına yolculuk ediyordu. Birden kapı açıldı ve çifte tabancalı biri:

Çabuk paralari sökül!” diye bağırınca, adam korkudan titreyerek cevap verdi:

Kusuruma bakmayın ama meteliğim yok.

Öyleyse niye titriyorsun?

Yolcu güldü:

Ben sizi kondüktör sanmıştım da!…

İbrahim

Hekim. Yazar, beğenirse çevirir, kod yazarak eğlenir. 2002'den beri internette yazıyor.

Sevebilirsin...