Unicef – Elbise (Costume)

Görünmemek için çabalayan çocuklar var yeryüzünde…

İbrahim

Hekim. Yazar, beğenirse çevirir, kod yazarak eğlenir. 2002'den beri internette yazıyor.

Sevebilirsin...