Hayvanların da Aksanları Var

Disney’in benzersiz konuşma tarzlarına sahip hayvan tasvirlerinin gerçeklikten uzak olmayabileceği ortaya çıkıyor. Araştırmacılara göre, bazı hayvan türlerinin farklı bölgesel aksanları vardır.

Tilki Ne Der?

Tıpkı insanlar gibi, bazı türlerin yetiştikleri yere bağlı olarak iletişim kurabilmek için benzersiz, farklı yolları vardır. Balinalar, örneğin. Balinaların iletişim kurmak için kullandığı özel tıklayış modelleri “codas” olarak bilinir. Danimarka’daki Aarhus Üniversitesi’nde araştırmacı ve Dominica İspermeçet Balinası Projesi’nin kurucusu olan Shane Gero, altı yıl boyunca Karayipler’de ispermeçet balinalarının iletişimini gözlemledi ve kullandıkları codaların çoğunun kendi bölgesel gruplarına özgü olduğunu keşfettiler. Bir balina, diğer bir balinanın başka bir bölgeden geldiğini yalnızca tıklayış modelinden gelen sesle  söyleyebildi.

Başka bir çalışmada, araştırmacılar köpeklerin, çakalların ve çeşitli kurt türlerinin 2000 farklı türünü analiz etmek için bilgisayar algoritmaları kullanmışlardır. Onları, sürekli uluma tonlarındaki zıtlıklara ve sesin nasıl iniş kalkış yaptığına dayanarak 21 çeşit tipte kategorize edebildiler. Her türün kendine özgü bir ulumaya sahip olduğunu keşfettiler.

Araştırmacılar benzersiz lehçeleri kullanan diğer hayvanların maymunlar, inekler ve kuşlar olduğunu keşfetti. Yetiştirildikleri yere göre farklı şarkılar öğrenen ötücü kuşlar bile var!

Hey! Merhaba Balina!

Hayvanların konuşması oldukça şaşırtıcı bir şeydir. Kambur balinalar 30 dakika kadar şarkı söyleyebilir. Yunuslar birbirlerini isimleriyle çağırabilir ve problemleri çözmek için işbirliği yapabilir. Son araştırmalara göre, katil balinalar yunuslarla konuşmayı bile öğrenebilir.

Ama bazı kuşlar farklı aksanlarda cıvıldaması ve bazı ineklerin farklı aksanlarda böğürmesi neden önemlidir? Birincisi, bu lehçeleri incelemek bize kendi dilimizin gelişimini gösterdi. Sonuçta hepimiz sosyal yaratıklarız! Doğa bu bulgulardan da yararlanabilir. Bu hayvanların aksanlarının benzerliklerini ve farklılıklarını karşılaştırarak, bilim adamları nesli tükenmekte olan türlerin populasyonlarını daha iyi yönetebilirler.

Kaynak: Curiosity

Sevebilirsin...